dijous, 27 de novembre de 2008

Acte a Cambrils sobre la recuperació de la memòria històricaICV ha contribuït de manera clara a impulsar la recuperació de la memòria històrica. Recordo ja fa anys l'Andreu Mayayo en un acte a Alcanar on ja en parlava o intervencions del "Guti" en el mateix sentit. ICV ho va proposar en el seu moment i quan ha estat al govern de la Generalitat ho ha impulsat amb fets: el Memorial Democràtic és un clar exemple d'una política pública de recuperació de la memòria democràtca i de la lluita contra el franquisme. "Per al Govern de la Generalitat l'accés a la memòria històrica és un dret de la ciutadania d'una societat democràtica sana i lliure, i per tant, un deure de l'Administració pública. La Direcció General de la Memòria Democràtica, adscrita al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, és l'instrument designat per la Generalitat per executar les polítiques públiques de recuperació de la memòria democràtica: homenatge i desgreuge a totes les víctimes de la lluita per la democràcia; proclamació dels valors que fonamenten la democràcia i preservació de la memòria de la lluita contra el franquisme. La col·laboració de la Direcció General de la Memoria Democràtica amb els grups i les associacions que des de la societat civil treballen en la recuperació de la memòria democràtica és una garantia d'actualització constant."
Homenatge a les víctimes, proclamació dels valors de la democràcia (en un moment en què els nostres joves desconeixen totalment es fets de la guerra Civil i el que va suposar de tragèdia col.lectiva) i recuperació de la memòria democràtica: tres idees força que no van en contra de ningú, que no volen reproduir esquemes maniqueus sinó recordar allò que una societat democràtica necessita recordar: els seus valors i els seus orígens.
ICV a Cambrils volem continuar en aquesta línia i el proper 11 de desembre presentarem dos interessants llibres (que tracten temàtiques de signe molt diferent) de la mà dels seus autors i de l'Hortènsia Grau, que ens exposarà més a fons quines línies de treball s'ha marcat la Conselleria de Joan Saura.