divendres, 19 de setembre de 2008

Un pas en la bona direcció

Ahir vam tenir la satisfacció de veure com el Govern de la Generalitat, i en concret el Departament d'Interior de Joan Saura presentaven a l'opinió pública el protocol acabat de signar amb el CSN per tal de garantir que tant la Generalitat com els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats reben de manera immediata informació detallada de qualsevol incident o accident ocorreguts a Vandellòs o a Ascó.
Ja era hora de què es fés un pas endavant en la bona direcció: als assistents a la reunió informativa (alcaldes i alcaldesses) se'ls veia satisfets que per primer cop en molts anys, se'ls garantís allò més bàsic per un alcalde/essa: saber què passa per a prendre les mesures escaients i comunicar-ho a la ciutadania.
Es també de les poques vegades en què acords d'aquesta importància no es presenten a Barcelona sinó al territori i donant protagonisme als afectats. Felicitats a Joan Boada per aquesta actuació.
De cara al futur, es plantejarà l'actualització del pla PENTA, que ja tocava i on la Generalitat ha d'assumir sens falta major protagonisme en la presa de decisions: no pot ser que hagi de treballar a les ordres d'uns altres i no pugui opinar.
També es va anunciar que les nuclears presentaran un Pla Estratègic, on s'haurien de contemplar les necessàries inversions que millorin els aspectes de seguretat.
Aquí a mi m'entren molts dubtes. D'una banda a El País d'ahir ja sortia una notícia que el ministre Sabastián no havia aconseguit arrencar compromisos sobre inversions en millora i seguretat. Sembal que l'ANAV ha optat des de fa temps per la via de la rendibilitat màxima i de la mínima despesa. Deuen voler treure el que puguin i quan ja no es pugui aguantar més, tancar el "xiringuito".
I un últim regust amarg: ara el CSN ens garanteix la comunicació immediata, però recordem que a Ascó I es va amagar i manipular per part de l'operador un greu accident ocorregut. Per tant, cal estar vigilants.
Des d'ICV vam posar en coneixement del Fiscal els fets d'Ascó perquè són constitutius de delicte i esperem que les sancions que tramita el govern central siguin ràpides i quantioses per tal que ANAV rebi un missatge contundent que cal que canvïi la seva manera d'operar.
Aviat sabrem si fan cas, o no, però ICV seguim mantenint la vella reivindicació de l’abandonament progressiu de l’energia nuclear. Ens cal l'aplicació de mesures d’estalvi i eficiència i el desenvolupament de les energies renovables.