dimarts, 22 de març de 2011

Entra en campanya el Diari de Tarragona a Cambrils?

Algú té una altra interpretació de perquè es posicioni tan clarament a favor d'Amposta i en contra de Cambrils? Algú entèn que un periodista agafi els arguments de l'oposició i els repeteixi fil per randa sense aportar cap altre element d'anàlisi?
Potser que donat que l'argumentació es basa en les xifres d'endeutament, repassem les xifres.
Municipis de la provincia més endeutats que Cambrils (dades del Ministerio de Economia y Hacienda a data 31-12-2009):
- El Vendrell: 64.250.000 euros
- Calafell: 45.325.000 euros
- Tortosa: 43.586.000 euros
Dels tres, dos estan governats per CiU.

Però si anem a l'endeutament per habitant (deute viu/nombre habitants del padró a data 1 gener 2010) tenim aquestes xifres:
- El Vendrell: 1784 euros /hab.
- Calafell: 1875 euros /hab.
- Torredembarra: 1662 euros /hab.
- Cunit: 1794 euros /hab.
- Tortosa 1279 euros /hab.
Tres estan governats per CiU. Cambrils està en 1.415 euros /hab, que en realitat són 1.234 € si descomptem el préstec per la construcció de l'hospital que paga la Generalitat. L'any 2002, amb govern de CiU, PP i ACI el deute per habitant era de 1.089 euros, o sigui, actualitzant l'IPC, com ara.
Segurament les xifres maregen, però si parlem de xifres diguem-les totes i no enganyem a la gent.

Es diu que Cambrils no ha fet un pas per buscar finançament: i tant que s'ha fet i ja es va explicar en el seu dia. Cambrils ha buscat i garantit el finançament de l'INEF.

I la gestió ha estat excel.lent, així com la inversió realitzada en els darrers anys, que ha estat la més alta mai realitzada a Cambrils, i s'ha fet sense recórrer a l'endeutament. Passar d'un endeutament per habitant de 1.089 euros l'any 2002 a 1.234 euros el 2010 (dades de la Intervenció municipal de Cambrils) és mantenir el mateix nivell.