dissabte, 23 d’octubre de 2010

Endarrerir l'edat de la jubilació amb l'atur juvenil axistent avui en dia pot tenir conseqüències catastròfiques

Una visió lleugerament irònica...