dissabte, 8 de novembre de 2008

ICV aconsegueix el rebuig de l'Ajuntament de Cambrils a l'ampliacio de la jornada laboral de 65 h.

En el Ple de l'Aj. de Cambrils del 7 de novembre, ICV va presentar una moció demanant a la Unió Europea que abandoni el projecte d'ampliacióde la jornada laboral fins 65 h. a la setmana.
En cas que s'aprovés, aquesta directiva suposaria un greu retrocés en una de les conquestes laborals més importants del s.XX: les 8 hores de treball setmanals. ICV s'ha marcat com a prioritària la protesta contra aquesta normativa proposada perla dreta europea de Berlusconi, Mrkel i Sarkozy. Precisament a final d'any s'espera la votació definitiva en el Parlament Europeu. CIU i PP no van aprovar la moció, segons el PP ells també estan en contra de la normativa (haurem de saber les raons), i CIU va manifestar que "aquesta moció ni es podia discutir ni provar en el ple de l'aj. de Cambrils" perquè encara no està aprovada. La veritat és que un cop estigui aprovada la directiva haurem arribat massa tard. Però esperem que no ho sigui gràcies a la gent d'esquerres que estem luitant per impedir-ho.
produim l moció aquí:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV EN RELACIÓ A LA DECISIÓ DEL CONSELL DE LA UE D’AMPLIAR LA JORNADA LABORAL A 65 HORES SETMANALS

La decisió d’ampliar la jornada laboral fins a 65 hores setmanals, acord al que van arribar el passat 10 de juny els ministres de treball de l’Europa dels vint-i-set modificant la Directiva 2003/88/CE sobre temps de treball, suposa un greu atac als drets dels treballadors i les treballadores i un retrocés en una de les conquestes socials més importants del segle XX: la jornada laboral de 8 hores reconeguda per la OIT (Organització Internacional del Treball) des de 1917. Malgrat que les decisions de la UE puguin semblar llunyanes, l’aprovació de la directiva afectaria directament a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Cambrils, ja que obriria les portes a les jornades laborals abusives i dificultaria encara més la conciliació de la vida personal i laboral, un dels problemes principals de la ciutadania de Catalunya i de Cambrils.

La dreta conservadora europea pretén deixar a mans dels treballadors/es la negociació de les condicions de treball amb negociació directa amb l’empresari sota el pretext de la llibertat individual cosa que suposaria desregular el mercat laboral, dinamitant els processos de negociació col·lectiva, deixant en condicions d’inferioritat als assalariats i assalariades. És inconcebible que per superar les pressions d’opt out del govern britànic la minoria acabi imposant els seus criteris liberals a la resta d’estats.

Lamentem que aquesta situació ve produïda pel joc de majories en els governs europeus, amb la influència creixent de la dreta europea de la mà de Berlusconi, Brown, Merkel i Sarkozy en la presa de decisions de la UE. Propostes com la directiva Bolkestein, la Directiva relativa a la condicions de treball dels treballadors cedits per empreses de treball temporal (ETT) o aquesta ampliació dels temps de treball són retrocessos socials inacceptables. A més, la manca de diàleg social mostra la feblesa dels mecanismes democràtics en la presa de decisions de la UE, que està portant a un desprestigi de les institucions comunitàries davant les organitzacions sindicals, els agents socials i la ciutadania en general.

La proposta del Consell de la UE haurà de tornar al Parlament Europeu per a ser debatuda.

És per això que el Grup Municipal d’ICV de l’Ajuntament de Cambrils proposa al Ple Municipal l’adopció del següent acord referent a la Directiva de temps de treball:

1.- L’ajuntament de Cambrils lamenta la decisió presa pel Consell de la UE, i la decisió del govern espanyol de no votar-hi en contra.

2.- L’ajuntament de Cambrils mostra la seva voluntat de contribuir a la construcció social d’Europa i per aquest motiu manifesta la seva oposició a la Directiva de temps de treball mentre aquesta contempli la possibilitat d’ampliació de la jornada laboral.

3.- Donar trasllat d’aquest acord als Grups Parlamentaris europeus instant als eurodiputats i les eurodiputades (especialment els i les que viuen a Catalunya) que votin en contra d’aquesta mesura aberrant que, en cas que s’aprovi, serà el pitjor retrocés en drets socials que patirà la UE des que es va constituir.