diumenge, 21 de setembre de 2008

ICV diem no a l'avantprojecte de la Llei d'Educació

El Govern ha aprovat el Projecte de llei d'educació de Catalunya (LEC), que ara inicia la tramitació parlamentària. ICV no ha donat suport al Projecte de Llei, ni donarà el seu acord a la LEC fins que estigui clar que els continguts del Pacte Nacional per l’Educació queden recollits en el text de la Llei. ICV només donarà el seu suport a una Llei que garanteixi l’Educació com a Servei Públic.
Des d’ICV som conscients que en el rerefons del debat educatiu s’hi troba, un debat ideològic. Un debat nacional, que inclou el model d’escola catalana i el model lingüístic, un debat polític que per ICV ha d’estar centrat en l’impuls de l’escola pública i el paper de la iniciativa social, un debat social que inclou l’aposta per l’educació al llarg de la vida, la participació de les famílies o l’extensió dels drets educatius, un debat institucional, per definir el paper dels ajuntaments com a administració educativa i un debat econòmic, per garantir la inversió necessària en educació.
Per ICV els dos grans objectius de la LEC han de ser:
1. La modernització de l’escola pública, de la que Generalitat n’és el titular i se n’ha de responsabilitzar i cuidar.
Creiem que s’han fet avenços importants i que la LEC recull històriques reclamacions
de la comunitat educativa:
• La creació de les zones educatives com espais de planificació, de gestió de professorat, de recursos... per garantir la descentralització i la proximitat.
• La possibilitat de crear centres públics únics de 3-16 anys, per garantir un oferta de tota l’escolarització en un sol centre públic.
• L’autonomia de centres per gestionar, pel projecte educatiu i lingüístic, que garanteix que les escoles, també les públiques tenen més recursos per oferir el seu propi projecte adequat a l’entorn i les necessitats del seu alumnat.
• L’Avaluació com a mesura de millora i qualitat permanent i no pas de competició.
2. Donar coherència al model educatiu català protagonitzat durant molts anys per l’existència d’una doble xarxa.
El PNE va suposar l’acord amb la gran part dels membres de la comunitat educativa per superar la idea de doble xarxa, per parlar de centres gratuïts, amb finançament públic i amb iguals requisits, obligacions i drets, sigui quin sigui el titular.
Són elements en els que s’ha avançat però entenem que el text ha d’assegurar els següents punts:
• L’escolarització mixta a tots els centres públics i concertats i la laïcitat dels centres públics.
• Un accés igualitari a les places escolars: procediment d’accés igual a tots els centres públics i concertats • La gratuïtat garantida de l’escolarització i la fixació dels límits en el cost de les
activitats complementàries i serveis escolars.
• La corresponsabilització de tots els centres públics i concertats en l’escolarització d’alumnes immigrants o amb necessitats educatives especials (reserva de places per zones, reducció de ràtios...)
• La planificació de l’oferta educativa en mans del Govern com a instrument de la política educativa.
• El paper de titular de l’escola pública que ha d’exercir el Govern per garantir la qualitat i cohesió de l’escola pública i el seu paper de referent i eix vertebrador del sistema educatiu.