diumenge, 21 de setembre de 2008

80 km/h, una mesura reeixida


Recordo fa uns mesos els encesos debats de les tertúlies radiofòniques en què tothom posava a caldo la mesura de reduir la velocitat a les entrades a BCN per carreteres i autopistes. Eren unànims en contra de la mesura -o quasi-, per no parlar de la campanya que va llançar el RACC, amb dades concretes, dient que no tindria èxit.
Reprodeixo a continuació les dades que s'han fet públiques, que recullen 6 mesos de posada en marxa. Ja veiem com les percepcions de certes persones de vegades són lluny de la realitat. I és que el cotxe té encara per molta gent un poder simbòlic molt fort. Aquestes dades són encara parcials, donat que no recullen l'impacte en la reducció de CO2, que es farà públic properament.
En aquest cas concret -i en molts altres- ICV ha aconseguit que fem un pas endavant per la sostenibilitat.
Durant el primer semestre de 2008, el nombre de morts i ferits greus s’ha reduït un 50% al conjunt de vies de l’àrea metropolitana de Barcelona on s’ha aplicat la mesura de limitar la velocitat a 80 km/h.
La velocitat mitjana en aquestes carreteres ha baixat un 16,5% d’entrada a Barcelona, i un 18,4% de sortida.
La reducció de la velocitat ha comportat una davallada en el nombre d’accidents que, en cas de produir-se, són de menor gravetat. En el conjunt d’aquests vies, de l’1 de gener al 30 de juny de 2007 hi van haver 298 accidents amb víctimes, 6 morts, 24 ferits greus i 385 ferits lleus. De l’1 de gener al 30 de juny de 2008, els accidents amb víctimes han baixat a 220 (un 26% menys ), amb 4 morts (un 33% menys), 11 ferits greus (un 54% menys) i 256 ferits lleus (un 33% menys). Així doncs, enguany s’han enregistrat 15 persones mortes i ferides de gravetat menys, el que representa un decrement del 50% respecte del primer semestre de l’any passat.
Els indicadors del Servei Català de Trànsit (longitud mitjana, duració i factor retenció) també mostren una millora de la fluïdesa a 4 de les 6 vies analitzades després d’aplicar-se la mesura dels 80 km/h.
P.D. Amb posterioritat, hem començat a conéixer també les dades mediambientals de la mesura.
Aquí hi ha un mínim resum, ampliable aquí i aquí.
El Barcelona Supercomputing Center constata que la limitació de la velocitat a 80 km/h als accessos a Barcelona millora la qualitat de l’aire

* La reducció dels nivells d’òxids de nitrogen supera el 5-7% de mitjana en els sis primers mesos del 2008

* Quant a les partícules, la millora es pot xifrar entre el 2 i el 4% de mitjana, amb reduccions en certs dies per sobre del 8-10%

* La reducció de les emissions d’òxids de nitrogen i de partícules és comparable a fer que prop de 20.200 vehicles diaris deixessin de circular per les vies ràpides on s’ha aplicat la nova limitació de velocitat

* De seguir aquesta tendència, s’estalviaran unes 93.400 tones de CO2 anuals, unes 30.000 tones de combustible i prop de 44,5 milions d’euros anuals

1 comentari:

Carles Sampietro Lara ha dit...

El resultat del informe també diu que s'ha reduït el contingut de Co2 en l'àrea metropolitana de Barcelonan un 6%, oi?

LA veritat és que no s'havia que la mesura havia repercutit positivament en la disminució d'accidents. És una bona noticia.