dilluns, 24 de desembre de 2007

Educació, educacio, educació...

Darrerament a Cambrils estan passant coses en el camp de l'educació. Es curiós perquè ha coincidit en el temps amb la sortida a la llum pública de determinats estudis sobre conexements dels alumnes catalans i catalanes com el PISA o el que va fer la Fundacó Bofill.
En tot cas, per mi és molt important que es parli d'educació, perquè de vegades s'hi fan referències de passada però no se n'extreuen conclusions.
I jo crec que cal reflexionar, sí, però el més important és saber què passa per, acte seguit, posar en marxa accions de millora.
L'educació és un tema etern, que ja es dóna per fet. Ben al contrari, depèn de nosaltres, en cada moment, quines opcions prenem sobre com volem que sigui l'educació que reben els nostres fills i filles a escoles i instituts.
En tot cas, hem fet el I Fòrum Educatiu de Cambrils, i l'assistència va ser molt destacada, quasi 100 persones, un divendres tarda i un disabte tot el dia. Aquestes persones són les que em donen un cert optimisme de cara al futur de Cambrils: els preocupa l'educació, més enllà de modes i d'interessos particulars. Es important tenir aquest capital humà, ara el que caldrà és posar-se a treballar i no decebre les expectatives dipositades en el procés. Al novembre 2008 farem repàs i hem d'aconseguir superar-lo... amb nota!
Hem difòs dues experiències molt maques. Una és l'Escola Taller, la tercera de Cambrils, 16 alumnes i 5 professor@s i personal administratiu convivint al llarg de dos ans colze a colze... per donar eines, autoestima i ganes a unes persones, algunes d'aquí,d'altres vingudes de molt lluny, que necessitaven aquesta empenta. Crec que ho hem aconseguit, ara cal continuar l'esforç amb una quarta escola taller.
El Tastet d'Oficis és un nom curiós, que sona bé, però el més important és el que pretén: donar una sortida real a molts joves absentistes de l'ESO. Gràcies a l'equip d'absentisme de Cambrils (un tema del qual es parla molt però al que es dediquen pocs esforços) tenim detectats molts casos d'absentisme a Cambrils, casos difícils la major part, alguns es posen resoldre, d'altres, doncs ja és més complicat. Però l'esforç hi és, les reunions amb les famílies hi són, el contacte amb els centres educatius per fer-ne el seguiment hi és, ...
Doncs el tastet es farà tot el curs amb aquests joves absentistes i se'ls portarà a "tastar"diversos oficis, separant-los de l'entorn acadèmic dels IES i posant-los en contacte a mb uan realitat que de ben segur no en tenen massa notícia. El curs passat es va fer una experimentació, enguany s'ha estès a més centres, encara no tots.
Fins i tot el Diari de Tarragona va destacar el regidor d'Educació de CAmbrils a l'apartat del baròmetre...