dimarts, 13 d’octubre de 2009

Fusions de caixes: quins ajuts i pera què?


Un altre cop, apareixen els ajuts a les caixes per part de l'estat. Un cop més, sense saber per a què serveix deixar 1.500 milions d'euros (249.000.000.000 pts) per la fusió de 3 caixes, sense que sapiguem en quines condicions es donarà la fusió ni quin cost tindrà la fusió en termes d'ocupació. Molts diners (un 2% dels actius de les 3 caixes, segur que a molts ajuntaments que tenen veritables problemes de finançament, els ajudaria molt) per a una finalitat més que dubtosa. A aquest pas, tindrem el sistema bancari més sanejat del món però, no obstant, serà incapaç de donar préstecs a aquells que li ho demanen. Paradoxes de la vida!
Vull dir també que m'han sorprès els comentaris de destacats convergents que, tot i donar suport a la fusió mitjançant el seu vot com a consellers, després, públicament, es queixen de com s'ha fet, destacant el fet de què el Camp de TGN perdrà un dels pocs actius que tenia. De CiU ja ens sorprenen poques coses: en aquest cas, uns han estat a favor clarament, altres totalment en contra i d'altres han fet la puta i la ramoneta. Felicitats, CIU: condueixes els destins de la Diputació des de sempre, però no tens clar on vas...
Per últim: Caixa Tarragona era un actiu del territori? Sí? On dedicava esforços i recursos?